መግቢያ2020-07-31T15:04:00+00:00

ለግለሰብ ግብር ከፋዮች በሙሉ

June 20th, 2017|0 Comments

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ በአዎጅ ቁጥር 847/2006 አንቀፅ 4 (2)(መ) የሪፖርት አቅራቢ አካላትን የህዝብ ጥቅም ያለባቸው ወይም አነስተኛና መካከለኛ በሚል መለየት የሚያስችል መስፈርቶችን በማውጣት  እነዲመዘግብ ስልጣን የተሰጠው መሆኑ ይታወቃል፡፡ እንዲሁም [...]

ለከፍተኛ ግብር ከፋዮች በሙሉ

June 15th, 2017|0 Comments

የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ጥሪ Call for Sensitization workshop   መንግስት በግልና በመንግስት ዘርፍ ባሉ ድርጅቶች ላይ ተፈፃሚ የሚሆን የተሟላ ግልጽና በቀላሉ ሊረዱት የሚችሉት የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ በመገኙቱ የፋይናንስ ሪፖርቶች [...]

ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ማህበራት በሙሉ

June 5th, 2017|0 Comments

የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ጥሪ Call for Sensitization workshop   በግልና በመንግስት ዘርፍ ባሉ ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ የሚሆን የተሟላ ግልጽና በቀላሉ ሊረዱት የሚችሉት የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ስረዓት መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የፋይናንስ ሪፖርቶች በአለምአቀፍ የሪፖርት [...]

የንግድ ስም ምዝገባን በተመለከተ

April 1st, 2017|0 Comments

የንግድ ስም ምዝገባን በተመለከተ ከቦርዱ ለሙያ ድርጅቶች የተሰጠ ማስታወቂያ ማንኛውም የሂሣብ ሙያ አገልግሎት ወይም የኦዲት አገልግሎት ድርጅት ለምዝገባ ማመልከት እንዳለበት የቦርዱ ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 332/2007 አንቀጽ 20 ይደነግጋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ማንኛውም ፐብሊክ ኦዲተር በራሱም ሆነ [...]

Loading...

ወቅታዊ ዜናዎች

በቦርዱ አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያዎች እና የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ደረጃዎች /IFRS/ ሥርዓት ትግበራ ዙሪያ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ እና በሥሩ ካሉ ተጠሪ ተቋማት [...]

By |May 8th, 2023|ዜና|

ከክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሒሳብ እና የኦዲት ፈቃድ ለተሰጣችሁ ባለሙያዎች

ማስታወቂያ ከክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሒሳብ እና የኦዲት ፈቃድ ለተሰጣችሁ ባለሙያዎች ለሒሳብ እና ኦዲት ባለሙያዎች ፈቃድ የመስጠት፣ የማደስ እና የመቆጣጠር ሥልጣን ለክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት [...]

By |April 20th, 2023|pulic notice, ዜና|

Upcoming Events

Our Intro to IFRS

Learn More

List of Certified Accountants and Auditors

this list of certified list update once every year .. Because we truly care about our users and our service and we feel these points reveal themselves in our work and support.
Learn More

Registered List of Certified Accountants

Nation Wide list of Certified Accountants

List of Registered Certified Accountants

Nation Wide list of Certified Accountants

Show me

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

List of Reporting Entities

this list of certified list update once every year .. Because we truly care about our users and our service and we feel these points reveal themselves in our work and support.

Registered List of Certified Accountants

Nation Wide list of Certified Accountants

List of Registered Certified Accountants

Nation Wide list of Certified Accountants

Show me

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Our Partners/Stack holders