news

Home/news

የሰባት ወራት እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ግምገማ ተካሄደ

የሰባት ወራት እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ግምገማ ተካሄደ የኢትየጵያ የሒሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የ2013 በጀት ዓመት የሰባት ወራት የእቅድ አፈፃፀም ግምገማ ከሁሉም ሰራተኞች ጋር ከየካቲት 19 እስከ 21 ቀን 2013ዓ.ም በአዳማ ከተማ አከናወነ፡፡ የዉይይት መድረኩን የቦርዱ ዋና ዳይሬክተር አማካሪ አቶ ወርቁ ዓለሙ የከፈቱት ሲሆን የ2013 በጀት ዓመት እቅድ የቀድሞዉ አምስት ዓመታት ስትራቴጂክ እቅድ እና ፍኖተ ካርታ [...]

By |2021-03-24T10:26:57+00:00March 19th, 2021|news, pulic notice|0 Comments

በሪፖርት አቅራቢ አካላት የሂሳብ /ኦዲት ባለሙያዎች እና የሙያ ማህበራት ረቂቅ መመሪያ ውይይት በባህርዳር ከተማ ተከናወነ

በሪፖርት አቅራቢ አካላት የሂሳብ /ኦዲት ባለሙያዎች እና የሙያ ማህበራት ረቂቅ መመሪያ ውይይት በባህርዳር ከተማ ተከናወነ የሪፖርት አቅራቢ አካላት ምዝገባ፣የሂሳብ ባለሙያዎች ፈቃድ አሰጣጥ እና የሙያ ማህበራት ዕውቅና አሰጣጥ ሪቂቅ መመሪያ ላይ የካቲት 26 ቀን 2013 ዓ.ም የአንድ ቀን የውይይት መድረክ በባህርዳር ከተማ ተከናወነ፡፡ መድረኩን የአማራ ክልል የሂሳብ አዋቂዎችና ኦዲተሮች ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሙሉጌታ አለኽኝ ለተሳታፊዎች [...]

By |2021-03-19T13:28:09+00:00March 19th, 2021|news, pulic notice|0 Comments

በሪፖርት አቅራቢ አካላት፣ የሂሳብ /ኦዲት ባለሙያዎች እና የሙያ ማህበራት ረቂቅ መመሪያ ላይ በድሬደዋ ከተማ ውይይት ተደረገ

በሪፖርት አቅራቢ አካላት፣ የሂሳብ /ኦዲት ባለሙያዎች እና የሙያ ማህበራት ረቂቅ መመሪያ ላይ በድሬደዋ ከተማ ውይይት ተደረገ የሪፓርት አቅራቢ አካላት ምዝገባ ፣የሂሳብ ባለሙያዎች ፈቃድ አሰጣጥ እና የሙያ ማህበራት ዕውቅና አሰጣጥ ሪቂቅ መመሪያ ላይ በድሬደዋ ከተማ የካቲት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ከባለድርሻ አካላት ጋር የሙሉ ቀን ውይይት ተደረገ፡፡ የቦርዱ የህግ አገልግሎት እና ህግ ማስከበር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ [...]

By |2021-03-19T12:08:29+00:00March 19th, 2021|news, pulic notice|0 Comments

ህግ የማስከበሩ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል

ህግ የማስከበሩ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ህግ በመጣስ የሙያ ስራ በሰሩ አንድ መቶ ሰላሳ አምስት የሂሳብ እና ኦዲት ባለሙያዎች እንዲሁም አምስት በወንጀል ተግባር በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ እርምጃ መወሰዱን አሳወቀ፡፡ እርምጃ የተወሰደባቸውም በ2013 በጀት ዓመት የቦርዱ የመጀመሪያዉ ግማሽ ዓመት አፈፃፀም በህግ አገልግሎት እና ህግ ማስከበር ዳይሬክቶሬት በኩል ከቦርዱ የሂሳብና ኦዲት ሙያ ፈቃድ [...]

By |2021-02-08T06:47:47+00:00January 28th, 2021|news|0 Comments

በማምረቻ ዘርፍ ከተሰማሩ ከፍተኛ ግብር ከፋይ የሪፖርት አቅራቢ አካላት ጋር ውይይት ተካሄደ

በማምረቻ ዘርፍ ከተሰማሩ ከፍተኛ ግብር ከፋይ የሪፖርት አቅራቢ አካላት ጋር ውይይት ተካሄደ የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከማምረቻ/ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ከፍተኛ ግብር ከፋይ ሪፖርት አቅራቢ የንግዱ ማህበረሰብ አካላት ጋር ከፍተኛ ጥራት ባለው ዓለም ዓቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀት እና አቀራረብ ደረጃዎች ትግበራ ጉዳዮች ላይ ታህሳስ 21 ቀን 2013 ዓ.ም. በካፒታል ሆቴል የግማሽ ቀን ውይይት አካሄደ፡፡ [...]

By |2021-01-28T12:16:02+00:00January 28th, 2021|news|0 Comments

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የአገልግሎት ክፍያ ደንብ ፀደቀ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የአገልግሎት ክፍያ ደንብ ፀደቀ የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የሂሳብ እና ኦዲት ሙያ አገልግሎት ጥራትን በማሳደግ ሙያው የህዝብ ጥቅምን ማስጠበቁን ለማረጋገጥ ያሉ የህግ ማዕቀፎችን ተግባራዊ ማድረግ እና አዳዲስ ህጎችንም በማዘጋጀት ስራ ላይ እንዲውሉ እያደረገ ይገኛል፡፡ በዚሁ መሰረት በቦርዱ ተዘጋጅቶ የቀረበው የአገልግሎት ክፍያ ረቂቅ ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቋል፡፡ ደንቡ በሪፖርት [...]

By |2021-02-01T11:27:34+00:00January 28th, 2021|news|0 Comments

የህጎች ማሻሻያ ዎርክሾፕ ተከናወነ

የህጎች ማሻሻያ ዎርክሾፕ ተከናወነ የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝ እና ኦዲት ቦርድ በዓለም ዓቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ደረጃዎች ትግበራ አዋጅ 847/2006 እና የቦርዱን ተግባራት ለመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 332/2007 ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ማዶ ሆቴል ታህሳስ 15 ቀን 2013 ዓ.ም. የሙሉ ቀን የማሻሻያ ዎርክሾፕ አካሄደ፡፡ በዎርክሾፑ ላይ የኢትዮጵያ የተመሰከረላቸው የሂሳብ አዋቂዎች እና ኦዲት ሙያ [...]

By |2020-12-29T10:34:05+00:00December 29th, 2020|news, Press release|0 Comments

ለሰራተኞች የደረጃዎች ትግበራ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ

ለሰራተኞች የደረጃዎች ትግበራ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ፡፡ የኢትዮጵያ የሒሳብ አያያዝ እና ኦዲት ቦርድ ከሒሳብ አሰራር እና ኦዲት ሙያ ዉጪ ላሉ ለሁሉም ሰራተኞች በሁለት ፈረቃ ከታህሳስ 12 እስከ 15 2013ዓ.ም ከፍተኛ ጥራት ያላቸዉ የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀት እና አቀራረብ ደረጃዎች (IFRS እና IPSAS) ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ፡፡ ስልጠናዉን የሰጡት የቦርዱ ባለሙያዎች አቶ ታዬ ፈቃዱ የሙያ እና [...]

By |2020-12-25T13:47:04+00:00December 25th, 2020|news, Press release|0 Comments

ቦርዱ ለሂሳብና ኦዲት ባለሙያዎቹ   በሁለት ዙር የአቅም ግንባታ ሰልጠና ተሰጠ:

ቦርዱ ለሂሳብና ኦዲት ባለሙያዎቹ   በሁለት ዙር የአቅም ግንባታ ሰልጠና ተሰጠ:: የኢትዮጵያ   የሂሳብ አያያዝና   ኦዲት ቦርድ  ከህዳር  21 እስከ  ታህሳስ 2/2013 ዓ.ም በሁለት ዙር የአቅም ግንባታ ስልጠና ለቦርዱ  የሂሳብና ኦዲት ባለሙያዎቹ በአዲስ አበባ  ራስ  አምባ  ሆቴል የአቅም ግንባታ ስልጠና ሰጠ።በስልጠናውም ከሁሉም  የቦርዱ  ዋና  የስራ ሂደቶች የሂሳብና ኦዲት ባለሙያዎች  እንዲሁም  ከደጋፊ የስራ ሂደቶች ከፋይናንስ እና  ኦዲት ዳይሬክቶሬት [...]

By |2020-12-17T13:29:33+00:00December 17th, 2020|news, Press release|0 Comments

ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ፣በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ዉይይት ተደረገ

ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ፣በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ዉይይት ተደረገ፡፡ የኢትዮጵያ የሒሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከኢ.ፊ.ዲ.ሪ. የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የገቢ፣ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ህዳር 05 እና 06 ቀን 2013ዓ.ም በቦርዱ ባለፉት አምስት ዓመታት የስትራቴጂክ እቅድ አፈፃፀም እና የቀጣይ አምስት ዓመታት አቅጣጫ ላይ በአዳማ ከተማ ዉይይት አደረገ፡፡ በውይይቱም የቦርዱ [...]

By |2020-11-25T07:18:16+00:00November 25th, 2020|news, Press release, pulic notice|0 Comments