pulic notice

Home/pulic notice

የሰባት ወራት እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ግምገማ ተካሄደ

የሰባት ወራት እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ግምገማ ተካሄደ የኢትየጵያ የሒሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የ2013 በጀት ዓመት የሰባት ወራት የእቅድ አፈፃፀም ግምገማ ከሁሉም ሰራተኞች ጋር ከየካቲት 19 እስከ 21 ቀን 2013ዓ.ም በአዳማ ከተማ አከናወነ፡፡ የዉይይት መድረኩን የቦርዱ ዋና ዳይሬክተር አማካሪ አቶ ወርቁ ዓለሙ የከፈቱት ሲሆን የ2013 በጀት ዓመት እቅድ የቀድሞዉ አምስት ዓመታት ስትራቴጂክ እቅድ እና ፍኖተ ካርታ [...]

By |2021-03-24T10:26:57+00:00March 19th, 2021|news, pulic notice|0 Comments

በሪፖርት አቅራቢ አካላት የሂሳብ /ኦዲት ባለሙያዎች እና የሙያ ማህበራት ረቂቅ መመሪያ ውይይት በባህርዳር ከተማ ተከናወነ

በሪፖርት አቅራቢ አካላት የሂሳብ /ኦዲት ባለሙያዎች እና የሙያ ማህበራት ረቂቅ መመሪያ ውይይት በባህርዳር ከተማ ተከናወነ የሪፖርት አቅራቢ አካላት ምዝገባ፣የሂሳብ ባለሙያዎች ፈቃድ አሰጣጥ እና የሙያ ማህበራት ዕውቅና አሰጣጥ ሪቂቅ መመሪያ ላይ የካቲት 26 ቀን 2013 ዓ.ም የአንድ ቀን የውይይት መድረክ በባህርዳር ከተማ ተከናወነ፡፡ መድረኩን የአማራ ክልል የሂሳብ አዋቂዎችና ኦዲተሮች ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሙሉጌታ አለኽኝ ለተሳታፊዎች [...]

By |2021-03-19T13:28:09+00:00March 19th, 2021|news, pulic notice|0 Comments

በሪፖርት አቅራቢ አካላት፣ የሂሳብ /ኦዲት ባለሙያዎች እና የሙያ ማህበራት ረቂቅ መመሪያ ላይ በድሬደዋ ከተማ ውይይት ተደረገ

በሪፖርት አቅራቢ አካላት፣ የሂሳብ /ኦዲት ባለሙያዎች እና የሙያ ማህበራት ረቂቅ መመሪያ ላይ በድሬደዋ ከተማ ውይይት ተደረገ የሪፓርት አቅራቢ አካላት ምዝገባ ፣የሂሳብ ባለሙያዎች ፈቃድ አሰጣጥ እና የሙያ ማህበራት ዕውቅና አሰጣጥ ሪቂቅ መመሪያ ላይ በድሬደዋ ከተማ የካቲት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ከባለድርሻ አካላት ጋር የሙሉ ቀን ውይይት ተደረገ፡፡ የቦርዱ የህግ አገልግሎት እና ህግ ማስከበር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ [...]

By |2021-03-19T12:08:29+00:00March 19th, 2021|news, pulic notice|0 Comments

ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ፣በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ዉይይት ተደረገ

ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ፣በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ዉይይት ተደረገ፡፡ የኢትዮጵያ የሒሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከኢ.ፊ.ዲ.ሪ. የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የገቢ፣ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ህዳር 05 እና 06 ቀን 2013ዓ.ም በቦርዱ ባለፉት አምስት ዓመታት የስትራቴጂክ እቅድ አፈፃፀም እና የቀጣይ አምስት ዓመታት አቅጣጫ ላይ በአዳማ ከተማ ዉይይት አደረገ፡፡ በውይይቱም የቦርዱ [...]

By |2020-11-25T07:18:16+00:00November 25th, 2020|news, Press release, pulic notice|0 Comments

ቦርዱ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገቢዎች ቢሮ እና የቅርንጫፍ ጽ/ቤት አመራሮች ጋር ተወያየ

ቦርዱ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገቢዎች ቢሮ እና የቅርንጫፍ ጽ/ቤት አመራሮች ጋር ተወያየ የኢትዮጵያ የሒሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ በቅርቡ የሪፖርት አቅራቢ አካላት የመለያ መስፈርት እና የትግበራ ጊዜ ማራዘሚያ ላይ ያደረገውን ማሻሻያ አስመልክቶ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገቢዎች ቢሮ እና በሥሩ ካሉ ከአስራ አምስቱም የቅርንጫፍ ጽ/ቤት አመራሮች ጋር የቦርዱ የሥራ ሓላፊዎች በተገኙበት መስከረም 21 ቀን 2012 [...]

By |2020-10-05T12:43:51+00:00October 5th, 2020|news, pulic notice|0 Comments

የሪፖርት ማቅረቢያ ጊዜ እና የሪፖርት አቅራቢዎች መለያ ዝርዝር መስፈርት

ለሪፖርት አቅራቢ አካላት በሙሉ ጉዳዩ፡ የሪፖርት ማቅረቢያ ጊዜ እና የሪፖርት አቅራቢዎች መለያ መስፈርት ስለመሻሻሉ መንግስት ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያለው የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ሥርዓት በመዘርጋት የተመቸ የንግድ አና የኢንቨስትመንት ከባቢ በመፍጠር ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት የሚኖረውን ከፍተኛ ጠቀሜታ፣ እንዱሁም የተጠናከረ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ሙያ የኢኮኖሚ ዕድገቱን ለመደገፍ፣ ለማበረታታት እና ለማረጋጋት የሚጫወተውን ቁልፍ  ሚና በመገንዘብ በሀገር ውስጥ በሚገኙ [...]

By |2020-09-08T06:54:13+00:00September 8th, 2020|news, Press release, pulic notice|0 Comments

የሪፖርት አቅራቢዎች መለያ መስፈርት እና የሪፖርት ማቅረቢያ ጊዜ ማሻሻያ ይፋ ሆነ

የሪፖርት አቅራቢዎች መለያ መስፈርት እና የሪፖርት ማቅረቢያ ጊዜ ማሻሻያ ይፋ ሆነ የኢትዮጵያ የሒሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ጉልህ የህዝብ ጥቅም ያለባቸው፣ ሌሎች የህዝብ ጥቅም ያለባቸው፣ አነስተኛና መካከለኛ ድርጅቶች እና የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት በዓለም ዓቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ደረጃዎች መሠረት የፋይናንስ ሪፖርታቸውን የሚያቀርቡበትን ጊዜእና የመለያ መስፈርቶችን ማሻሻሉን ነሐሴ 15 ቀን 2012 ዓ.ም. ገንዘብ ሚኒስቴር ባዘጋጀው [...]

By |2020-08-28T07:10:30+00:00August 26th, 2020|news, Press release, pulic notice|0 Comments

ለግብር ከፋዮች በሙሉ

  የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ በአዎጅ ቁጥር 847/2006 አንቀፅ 4 (2)(መ) የሪፖርት አቅራቢ አካላትን የህዝብ ጥቅም ያለባቸው ወይም አነስተኛና መካከለኛ በሚል መለየት የሚያስችል መስፈርቶችን በማውጣት  እነዲመዘግብ ስልጣን የተሰጠው መሆኑ ይታወቃል፡፡ እንዲሁም ደግሞ በአንቀፅ 8 (1) እና 4(2)(ሸ) ማንኛውም ሪፖርት  አቅራቢ አካል ቦርዱ በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የሂሳብ መግለጫውን ለቦርዱ  ማቅረብ [...]

By |2017-08-05T09:03:10+00:00August 5th, 2017|pulic notice|0 Comments